Gwobrau VQ 2019 – Mae enwebiadau nawr ar agor!

Mae’r Gwobrau VQ Blynyddol yn gwahodd enwebiadau ar gyfer 2019. Bydd y gwobrau’n cael eu cyflwyno yn Seremoni a Chinio Gwobrau VQ nos Fercher 15 Mai 2019, yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Dyma fydd ein 12fed dathliad o’r fath.

Beth yw Diwrnod VQ?

Mae Diwrnod VQ yn dathlu cyflawniad galwedigaethol a’r manteision i’r unigolyn ac i economi y DU o ddysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol.

Enillwyr VQ 2018

Ymhlith yr enillwyr oedd graddedigion peirianneg o Ferthyr Tudful, prentis uwch o Sir y Fflint a darlithydd o Goleg Caerdydd a’r Fro.