Enillwyr VQ 2018

Ymysg yr ennillwyr yng Ngwobrau VQ eleni oedd, g?r ifanc o Ferthyr Tudful sydd â gradd mewn peirianneg, uwch brentis o Sir y Fflint, darlithydd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro a chwmni gweithgynhyrchu o Lanelli. Darllenwch fwy amdanynt yma …

Beth yw Diwrnod VQ?

Mae Diwrnod VQ yn dathlu cyflawniad galwedigaethol a’r manteision i’r unigolyn ac i economi y DU o ddysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol.