Beth yw Diwrnod VQ?

Mae Diwrnod VQ yn dathlu cyflawniad galwedigaethol a’r manteision i’r unigolyn ac i economi y DU o ddysgu technegol, ymarferol a galwedigaethol.