06.06.17 mh VQ Awards Cardiff 70

Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Dyddiad cau Gwobrau VQ ar 8 Mawrth yn agosáu

Mae’r enwebiadau’n dechrau pentyrru ar gyfer Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni. Mae dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr o bob […]

Gestamp-launch

Dydd Llun 18 Chwefror 2019

Gwobr VQ yn brawf o lwyddiant strategaeth uwchsgilio cwmni o Lanelli

Yn ôl cwmni gweithgynhyrchu yn y maes moduro o Lanelli, roedd ennill Gwobr Cyflogwr Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) y […]

Tom Jones

Dydd Llun 11 Chwefror 2019

Hyfforddwr balch yn annog enwebiadau am Wobrau VQ 2019

Cael ei enwi yn Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru 2018 oedd un o uchafbwyntiau […]

VQ launch - hi res-1

Dydd Mercher 6 Chwefror 2019

Cymwysterau galwedigaethol yn hynod o bwysig i economi Cymru

Pwysleisiwyd pwysigrwydd cymwysterau galwedigaethol i economi Cymru yn lansiad Gwobrau VQ eleni yn y Senedd yng Nghaerdydd. Galwodd […]

030518-mh-vq-awards-6_40099324070_o

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019

Y chwilio’n dechrau am sêr cymwysterau galwedigaethol Cymru

Mae dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr sydd wedi serennu ym mhob rhan o Gymru drwy ddefnyddio cymwysterau technegol, ymarferol […]

Dydd Mawrth 5 Mehefin 2018

Cymwysterau galwedigaethol yn allweddol i ffyniant economaidd Cymru yn y dyfodol

Mae disgwyl i gymwysterau galwedigaethol fod yn gwbl allweddol wrth helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei gweledigaeth o […]

Ethan Davies pres

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Cwmni yn sicrhau hatric o wobrau wrth i batrwm o brentis gael ei enwi yn Ddysgwr VQ y Flwyddyn

Yn seremoni flynyddol Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru, llwyddodd Ethan Davies, sy’n “batrwm o brentis”, i sicrhau hatric […]

Gestamp Tallent pres

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Gweithgynhyrchwr o Lanelli wedi’i enwi yn Gyflogwr VQ y Flwyddyn yng Nghymru

Mae Gestamp Tallent Ltd o Lanelli, cwmni gweithgynhyrchu yn y maes moduro, yn dathlu ar ôl cael ei […]

Tom Jones pres

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Enwi darlithydd coleg ysbrydoledig yn Hyfforddwr VQ y Flwyddyn

Mae darlithydd ysbrydoledig o Goleg Caerdydd a’r Fro, sydd wedi gwella o anaf i’w gefn i ddatblygu gyrfa […]

Brandon Jones pres

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Enwi myfyriwr peirianneg graddedig o Ferthyr Tudful yn Ddysgwr VQ y Flwyddyn

Brandon Jones, myfyriwr peirianneg graddedig o Ferthyr Tudful sy’n cael ei ddisgrifio fel ysbrydoliaeth i’w gyd-fyfyrwyr, yw enillydd […]

winners-finalists-2018

Dydd Iau 3 Mai 2018

Y sêr yn disgleirio yn seremoni Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol Cymru

Dathlwyd llwyddiant rhyngwladol wrth i ?r ifanc o Ferthyr Tudful sydd â gradd mewn peirianneg, uwch brentis o […]

22.03.18. mh VQ Sue Jefferies 9

Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Sue yn mynd gam ymhellach er budd prentisiaid y cyfryngau

Dros 30 mlynedd o brofiad yn y byd teledu a’r cyfryngau oedd ‘cymhwyster’ Sue Jeffries ar gyfer sefydlu […]

21.03.18 mh VQ Awards Tom Jones 1

Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Tom yn defnyddio dysgu arbrofol i ennyn diddordeb myfyrwyr

Nid hyfforddwr traddodiadol mo Tom Jones. Mae’n well ganddo ddysgu mewn ffyrdd arbrofol, yn aml gan ddefnyddio arfwisgoedd, […]

22.03.18. mh VQ Gwenno Jones 8

Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Dealltwriaeth a pharch yn ganolog i hyfforddiant Gwenno

Mae trin pob dysgwr fel unigolyn sydd ag anghenion hyfforddiant unigryw yn ganolog i lwyddiant Gwenno Jones. A […]

29.03.28 mh Gestamp VQ Awards 5

Dydd Gwener 20 Ebrill 2018

Buddsoddi mewn sgiliau yn talu ar ei ganfed i weithgynhyrchwr o Lanelli

Mae buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu’r gweithlu wedi talu ar ei ganfed i Gestamp Tallent Cyf, cwmni gweithgynhyrchu […]

29.03.18 mh VQ Awards Tai Tarian Ltd 12

Dydd Llun 16 Ebrill 2018

Cymdeithas dai yn datblygu prentisiaeth aml-grefft newydd

Mae galwadau gan denantiaid i “ddatrys pethau y tro cyntaf” yn hytrach na chael nifer o ymweliadau gan […]

28.03.28 mh Little Inspirations VQ 29

Dydd Llun 16 Ebrill 2018

Little Inspirations yn ‘batrwm gwych’ i feithrinfeydd eraill

“Mae Little Inspirations yn batrwm gwych ar gyfer rhedeg meithrinfa gan ddangos sut y dylai staff ddilyn prentisiaethau. […]

20.03.18 mh VQ Adam Griffiths 11

Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Adam y “dysgwr eithriadol” yn canolbwyntio ar gael gyrfa werth chweil

Mae’r “dysgwr eithriadol” Adam Griffiths yn canolbwyntio’n llwyr ar ddatblygu gyrfa werth chweil gyda Thîm Prosiectau Strategol Cyngor […]

Sophie Appleton-Hendy, VQ Learner of the Year-Intermediate finalist, at work at Tommy's, Llandudno, seen here with salon training manager Jane Hughes

Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Medal aur i Sophie yn wobr am ei hymroddiad

Nid llawer o bobl sy’n gallu dweud eu bod wedi ennill medal aur dros Gymru, ond dyna’n union […]

22.03.18. mh VQ Brandon Jones 1

Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Gradd mewn peirianneg yn arwain at fywyd ar garlam

Mae Brandon Jones, sydd wedi graddio mewn peirianneg, wedi helpu myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa i brofi bywyd […]

27.03.18 mh Kieran Hunt VQ 8

Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

Nid yw oedran yn rhwystr Kieran, sydd yn rownd derfynol Gwobrau VQ

G?r ifanc a’i fryd ar gyflawni yw Kieran Hunt, ac yntau wedi cwblhau cwrs Rheoli Lefel 4 – […]

Ethan Davies, Electroimpact, Hawarden, VQ Learner of the Year - Higher finalist

Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

Ethan, sy’n ‘batrwm o brentis’, yn dangos ei ochr gystadleuol

Mae ei gyfoedion wedi dweud bod Ethan Davies yn “batrwm o brentis” a thrwy ei waith caled a’i […]

29.03.18 mh Laura Beale VQ Awards 11

Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

‘Dechrau’n Deg’ yn arwain at brosiect gwerth £660,000

Mae’r prentis Laura Beale wedi ‘dechrau’n deg’ go iawn yn ei gyrfa wrth wneud argraff yn syth ar […]

vq-winners-2017

Dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Dwsin yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau VQ Cymru

Mae deuddeg wedi cyrraedd rhestr fer y gwobrau sy’n cydnabod cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr gwych ledled Cymru, a’r […]

Matthew with award

Dydd Mercher 21 Chwefror 2018

Enillydd y llynedd yn annog enwebiadau ar gyfer Gwobrau VQ cyn y dyddiad cau ar 2 Mawrth

Mae un o enillwyr Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2017 yn annog cyflogwyr, gweithwyr a hyfforddwyr drwy Gymru i […]

vq-winners-2017-2

Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018

Gwobrau’n cydnabod sêr cymwysterau galwedigaethol Cymru

Mae’r gwaith yn dechrau heddiw (dydd Llun) i chwilio am gyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr sydd wedi serennu drwy […]

Julie Mundy (second from left) receives the VQ Award from Minister for Skills and Science Julie James watched by Ann Evans (left), chair of Qualifications Wales and compere Sian Lloyd (right)

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017

Diswyddiadau yn arwain at daith ddysgu werth chweil i enillydd Gwobr VQ

Fe wnaeth colli ei swydd agor y drws i yrfa newydd werth chweil i Julie Mundy, sydd wedi […]

Matthew with award

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017

Dau wobr i gwmni awyrofod sy’n tyfu

Electroimpact UK Ltd, busnes peirianneg awyrofod yn Sir y Fflint, yw’r busnes cyntaf i ennill dwy Wobr Cymwysterau […]

Alys pres

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017

Gwobr VQ yn hawdd iawn i’r pobydd talentog, Alys

Mae cogydd talentog o Dde Cymru wedi ychwanegu Gwobr Cymhwyster Galwedigaethol (VQ) i Gymru i’w rhestr gynyddol o […]

vq-winners-2017-2

Dydd Mercher 7 Mehefin 2017

Cwmni awyrofod o Lannau Dyfrdwy yn llwyddo ddwywaith yng Ngwobrau VQ

Cafodd Electroimpact UK Ltd, busnes peirianneg awyrofod o Lannau Dyfrdwy, lwyddiant dwbl yn seremoni’r Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) […]

09.05.17 mh VQ Finalist Mitchell Rees 24

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2017

Y dwsin sydd ar restr fer Gwobrau VQ ar fin darganfod eu ffawd

Bydd y deuddeg sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn darganfod nos Fawrth (Mehefin 6) a ydynt wedi […]

16.05.17 mh Arthur J Gallagher VQ Awards 14

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Busnes yswiriant o’r de a’i weithwyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fer am dair Gwobr VQ

Mae twf mawr yng nghwmni yswiriant a rheoli risg Arthur J. Gallagher dros y pum mlynedd ddiwethaf – […]