Scarlett Knight Hairdressing

Dydd Iau 30 Mai 2019

Busnes trin gwallt a harddwch yn y de yn ennill Gwobr Cyflogwr VQ y Flwyddyn

Busnes trin gwallt a harddwch yn y de a enillodd wobr VQ Cyflogwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau […]

Louisa Mallett

Dydd Iau 30 Mai 2019

Hyfforddwraig eithriadol ac arloesol yn ennill Gwobr VQ

Mae Louisa Mallett yn grediniol mewn datblygu cymeriad pobl ochr yn ochr â’r hyfforddiant ymarferol. Nawr mae ei […]

Charlotte O'Brien

Dydd Iau 30 Mai 2019

Llwybr Hyfforddiant Galwedigaethol yn arwain at lwyddiant

I Charlotte O’Brien, enillydd Gwobr VQ, mae dysgu galwedigaethol wedi’i galluogi i wneud gyrfa o’i brwdfrydedd ym maes […]

Collette Gorvett

Dydd Iau 30 Mai 2019

Dyhead i ragori yn arwain at lwyddiant yng Ngwobrau VQ

Dyhead i ysbrydoli eraill i ragori a arweiniodd at enwi Collette Gorvett, sy’n fentor ac yn llysgennad yn […]

vq award winners-17SMALL

Dydd Mercher 15 Mai 2019

Enillwyr Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol yn Camu i’r Llwyfan

Mae’r rheini sydd wedi rhagori wrth ennill cymwysterau galwedigaethol wedi cael eu cydnabod fel rhan o Wobrau Cymwysterau […]

09.04.19 mh VQ Awards Deloitte 4

Dydd Iau 2 Mai 2019

Creu llwybr gyrfa newydd i bobl ifanc yng Nghaerdydd

Ar ôl cyflwyno rhaglen brentisiaethau arloesol sy’n galluogi cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i ffynnu yn y sector […]

Scarlet Knight Hairdressing

Dydd Iau 2 Mai 2019

Cyn-brentisiaid yn meithrin y genhedlaeth nesaf

Mae dau gyn-brentis sydd wedi creu partneriaeth o fri rhwng g?r a gwraig yn meithrin cenhedlaeth newydd o […]

06.04.19 mh VQ Awards St Cyres School 1

Dydd Iau 2 Mai 2019

Dysgu’r athrawon yn ysbrydoli arweinwyr y dyfodol

Mae hyrwyddo diwylliant arwain ymhlith ei staff addysgu yn ysbrydoli disgyblion mewn ysgol ym Mhenarth i fod yn […]

VQ Awards Trainer of the Year finalist Mark Shaw of Coleg Cambria , Deeside,  with Syrie Jones at the Three Eagles, Llangollen

Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Addysg a hyfforddiant sy’n unigryw i unigolion yn arwain at lwyddiant

Mae mynd gam ymhellach wrth roi hyfforddiant a chefnogaeth i ddysgwyr wedi golygu bod Mark Shaw o’r goledd […]

Louisa Mallett

Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Lles dysgwyr yr un mor bwysig â chymwysterau

I’r hyfforddwraig Louisa Mallett, mae lles ei dysgwyr yr un mor bwysig ag unrhyw gymwysterau y byddan nhw’n […]

15.04.19 mh Anna Bell VQ Awards 2

Dydd Gwener 26 Ebrill 2019

Addysg Anna’n gweddnewid bywydau

Nid yn unig y mae Anna Bell wedi ennyn edmygedd ei chydweithwyr drwy ysbrydoli pobl mewn cyfnod hynod […]

Charlotte O’Brien

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

Llwybr hyfforddiant galwedigaethol yn gweddu i’r dim i Charlotte

I’r gwyddonydd data Charlotte O’Brien, sydd wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019, mae’r […]

Jonathan Thomas 3

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

Hyfforddiant galwedigaethol yn sbardun i gynnydd mewn gyrfa

Ac yntau wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2019, mae Jonathan Thomas – neu […]

Reagan Locke 3

Dydd Iau 25 Ebrill 2019

Hoffter o waith labordy technegol yn talu ar ei ganfed

Ac yntau wedi cyrraedd un o restrau byrion Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni, mae hoffer Reagan Locke o […]

Collette Gorvett

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019

Dyhead i ragori

Rhywun cystadleuol, ymroddedig, sy’n dyheu i ragori – dyna’r disgrifiad gorau o agwedd Collette Gorvett tuag at ddysgu. […]

01.04.19 mh VQ Awards Alex Davies 19

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019

Llwyddo mewn gyrfa wedi cyfnod anodd

Cafodd Alex Davies help gan Goleg Gŵyr Abertawe i ddod o hyd i wir lwybr ei yrfa, sef […]

06.04.19 mh VQ Awards Nia Jones 4

Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019

Chwalu’r rhwystrau i fenywod mewn pynciau STEM

Mae Nia Jones yn llais brwd dros fenywod yn y maes adeiladu a pheirianneg, a hithau’n arwain drwy […]

winners-finalists-2018

Dydd Gwener 5 Ebrill 2019

Gwobrau VQ yn dynesu wrth ddatgelu’r rhestrau byrion

Mae’r rhestrau byrion wedi’u cyhoeddi ar gyfer dathliad blynyddol Cymru o ragoriaeth yn y maes dysgu, hyfforddiant a […]

06.06.17 mh VQ Awards Cardiff 70

Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Dyddiad cau Gwobrau VQ ar 8 Mawrth yn agosáu

Mae’r enwebiadau’n dechrau pentyrru ar gyfer Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni. Mae dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr o bob […]

Gestamp-launch

Dydd Llun 18 Chwefror 2019

Gwobr VQ yn brawf o lwyddiant strategaeth uwchsgilio cwmni o Lanelli

Yn ôl cwmni gweithgynhyrchu yn y maes moduro o Lanelli, roedd ennill Gwobr Cyflogwr Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) y […]

Tom Jones

Dydd Llun 11 Chwefror 2019

Hyfforddwr balch yn annog enwebiadau am Wobrau VQ 2019

Cael ei enwi yn Hyfforddwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru 2018 oedd un o uchafbwyntiau […]

VQ launch - hi res-1

Dydd Mercher 6 Chwefror 2019

Cymwysterau galwedigaethol yn hynod o bwysig i economi Cymru

Pwysleisiwyd pwysigrwydd cymwysterau galwedigaethol i economi Cymru yn lansiad Gwobrau VQ eleni yn y Senedd yng Nghaerdydd. Galwodd […]

030518-mh-vq-awards-6_40099324070_o

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019

Y chwilio’n dechrau am sêr cymwysterau galwedigaethol Cymru

Mae dysgwyr, hyfforddwyr a chyflogwyr sydd wedi serennu ym mhob rhan o Gymru drwy ddefnyddio cymwysterau technegol, ymarferol […]

Dydd Mawrth 5 Mehefin 2018

Cymwysterau galwedigaethol yn allweddol i ffyniant economaidd Cymru yn y dyfodol

Mae disgwyl i gymwysterau galwedigaethol fod yn gwbl allweddol wrth helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni ei gweledigaeth o […]

Ethan Davies pres

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Cwmni yn sicrhau hatric o wobrau wrth i batrwm o brentis gael ei enwi yn Ddysgwr VQ y Flwyddyn

Yn seremoni flynyddol Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) Cymru, llwyddodd Ethan Davies, sy’n “batrwm o brentis”, i sicrhau hatric […]

Gestamp Tallent pres

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Gweithgynhyrchwr o Lanelli wedi’i enwi yn Gyflogwr VQ y Flwyddyn yng Nghymru

Mae Gestamp Tallent Ltd o Lanelli, cwmni gweithgynhyrchu yn y maes moduro, yn dathlu ar ôl cael ei […]

Tom Jones pres

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Enwi darlithydd coleg ysbrydoledig yn Hyfforddwr VQ y Flwyddyn

Mae darlithydd ysbrydoledig o Goleg Caerdydd a’r Fro, sydd wedi gwella o anaf i’w gefn i ddatblygu gyrfa […]

Brandon Jones pres

Dydd Mercher 9 Mai 2018

Enwi myfyriwr peirianneg graddedig o Ferthyr Tudful yn Ddysgwr VQ y Flwyddyn

Brandon Jones, myfyriwr peirianneg graddedig o Ferthyr Tudful sy’n cael ei ddisgrifio fel ysbrydoliaeth i’w gyd-fyfyrwyr, yw enillydd […]

winners-finalists-2018

Dydd Iau 3 Mai 2018

Y sêr yn disgleirio yn seremoni Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol Cymru

Dathlwyd llwyddiant rhyngwladol wrth i ?r ifanc o Ferthyr Tudful sydd â gradd mewn peirianneg, uwch brentis o […]

22.03.18. mh VQ Sue Jefferies 9

Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Sue yn mynd gam ymhellach er budd prentisiaid y cyfryngau

Dros 30 mlynedd o brofiad yn y byd teledu a’r cyfryngau oedd ‘cymhwyster’ Sue Jeffries ar gyfer sefydlu […]

21.03.18 mh VQ Awards Tom Jones 1

Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Tom yn defnyddio dysgu arbrofol i ennyn diddordeb myfyrwyr

Nid hyfforddwr traddodiadol mo Tom Jones. Mae’n well ganddo ddysgu mewn ffyrdd arbrofol, yn aml gan ddefnyddio arfwisgoedd, […]

22.03.18. mh VQ Gwenno Jones 8

Dydd Llun 23 Ebrill 2018

Dealltwriaeth a pharch yn ganolog i hyfforddiant Gwenno

Mae trin pob dysgwr fel unigolyn sydd ag anghenion hyfforddiant unigryw yn ganolog i lwyddiant Gwenno Jones. A […]