29.03.28 mh Gestamp VQ Awards 5

Dydd Gwener 20 Ebrill 2018

Buddsoddi mewn sgiliau yn talu ar ei ganfed i weithgynhyrchwr o Lanelli

Mae buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu’r gweithlu wedi talu ar ei ganfed i Gestamp Tallent Cyf, cwmni gweithgynhyrchu […]

29.03.18 mh VQ Awards Tai Tarian Ltd 12

Dydd Llun 16 Ebrill 2018

Cymdeithas dai yn datblygu prentisiaeth aml-grefft newydd

Mae galwadau gan denantiaid i “ddatrys pethau y tro cyntaf” yn hytrach na chael nifer o ymweliadau gan […]

28.03.28 mh Little Inspirations VQ 29

Dydd Llun 16 Ebrill 2018

Little Inspirations yn ‘batrwm gwych’ i feithrinfeydd eraill

“Mae Little Inspirations yn batrwm gwych ar gyfer rhedeg meithrinfa gan ddangos sut y dylai staff ddilyn prentisiaethau. […]

20.03.18 mh VQ Adam Griffiths 11

Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Adam y “dysgwr eithriadol” yn canolbwyntio ar gael gyrfa werth chweil

Mae’r “dysgwr eithriadol” Adam Griffiths yn canolbwyntio’n llwyr ar ddatblygu gyrfa werth chweil gyda Thîm Prosiectau Strategol Cyngor […]

Sophie Appleton-Hendy, VQ Learner of the Year-Intermediate finalist, at work at Tommy's, Llandudno, seen here with salon training manager Jane Hughes

Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Medal aur i Sophie yn wobr am ei hymroddiad

Nid llawer o bobl sy’n gallu dweud eu bod wedi ennill medal aur dros Gymru, ond dyna’n union […]

22.03.18. mh VQ Brandon Jones 1

Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Gradd mewn peirianneg yn arwain at fywyd ar garlam

Mae Brandon Jones, sydd wedi graddio mewn peirianneg, wedi helpu myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa i brofi bywyd […]

27.03.18 mh Kieran Hunt VQ 8

Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

Nid yw oedran yn rhwystr Kieran, sydd yn rownd derfynol Gwobrau VQ

G?r ifanc a’i fryd ar gyflawni yw Kieran Hunt, ac yntau wedi cwblhau cwrs Rheoli Lefel 4 – […]

Ethan Davies, Electroimpact, Hawarden, VQ Learner of the Year - Higher finalist

Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

Ethan, sy’n ‘batrwm o brentis’, yn dangos ei ochr gystadleuol

Mae ei gyfoedion wedi dweud bod Ethan Davies yn “batrwm o brentis” a thrwy ei waith caled a’i […]

29.03.18 mh Laura Beale VQ Awards 11

Dydd Gwener 6 Ebrill 2018

‘Dechrau’n Deg’ yn arwain at brosiect gwerth £660,000

Mae’r prentis Laura Beale wedi ‘dechrau’n deg’ go iawn yn ei gyrfa wrth wneud argraff yn syth ar […]

vq-winners-2017

Dydd Gwener 23 Mawrth 2018

Dwsin yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau VQ Cymru

Mae deuddeg wedi cyrraedd rhestr fer y gwobrau sy’n cydnabod cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr gwych ledled Cymru, a’r […]

Matthew with award

Dydd Mercher 21 Chwefror 2018

Enillydd y llynedd yn annog enwebiadau ar gyfer Gwobrau VQ cyn y dyddiad cau ar 2 Mawrth

Mae un o enillwyr Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) 2017 yn annog cyflogwyr, gweithwyr a hyfforddwyr drwy Gymru i […]

vq-winners-2017-2

Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018

Gwobrau’n cydnabod sêr cymwysterau galwedigaethol Cymru

Mae’r gwaith yn dechrau heddiw (dydd Llun) i chwilio am gyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr sydd wedi serennu drwy […]

Julie Mundy (second from left) receives the VQ Award from Minister for Skills and Science Julie James watched by Ann Evans (left), chair of Qualifications Wales and compere Sian Lloyd (right)

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017

Diswyddiadau yn arwain at daith ddysgu werth chweil i enillydd Gwobr VQ

Fe wnaeth colli ei swydd agor y drws i yrfa newydd werth chweil i Julie Mundy, sydd wedi […]

Matthew with award

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017

Dau wobr i gwmni awyrofod sy’n tyfu

Electroimpact UK Ltd, busnes peirianneg awyrofod yn Sir y Fflint, yw’r busnes cyntaf i ennill dwy Wobr Cymwysterau […]

Alys pres

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017

Gwobr VQ yn hawdd iawn i’r pobydd talentog, Alys

Mae cogydd talentog o Dde Cymru wedi ychwanegu Gwobr Cymhwyster Galwedigaethol (VQ) i Gymru i’w rhestr gynyddol o […]

vq-winners-2017-2

Dydd Mercher 7 Mehefin 2017

Cwmni awyrofod o Lannau Dyfrdwy yn llwyddo ddwywaith yng Ngwobrau VQ

Cafodd Electroimpact UK Ltd, busnes peirianneg awyrofod o Lannau Dyfrdwy, lwyddiant dwbl yn seremoni’r Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) […]

09.05.17 mh VQ Finalist Mitchell Rees 24

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2017

Y dwsin sydd ar restr fer Gwobrau VQ ar fin darganfod eu ffawd

Bydd y deuddeg sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn darganfod nos Fawrth (Mehefin 6) a ydynt wedi […]

16.05.17 mh Arthur J Gallagher VQ Awards 14

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Busnes yswiriant o’r de a’i weithwyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fer am dair Gwobr VQ

Mae twf mawr yng nghwmni yswiriant a rheoli risg Arthur J. Gallagher dros y pum mlynedd ddiwethaf – […]

16.05.17 mh VQ Awards Christine Thomas 8

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Christine y ddysgwraig yn troi’n fentor

Mae Christine Thomas wedi gweithio i adran rheoli gwastraff Cyngor Dinas Casnewydd ers 27 mlynedd, gan ddatblygu o […]

Electroimpact UK Ltd

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Buddsoddiad mewn dysgu seiliedig ar waith yn dwyn ffrwyth i gwmni awyrofod sy’n tyfu

Mae buddsoddiad mewn dysgu seiliedig ar waith wedi helpu Electroimpact UK Ltd, y busnes peirianneg awyrofod o Sir […]

09.05.17 mh VQ Finalist Gwenno Jones 4

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Gwenno wedi’i hysbrydoli i helpu pobl eraill i ddysgu a datblygu

Mae cyn-athrawes ffiseg sydd bellach yn darparu prentisiaethau uwch mewn Arweinyddiaeth a Rheoli wedi cyrraedd y rhestr fer […]

Wrexham success story Mainetti , VQ medium employer of the year finalist L-R: Thomas Owen, Diana Petrova, Lee Bower, HR Manager; Heather Martin, Cambrian Training and Magdalena Nowak

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Prentisiaethau yn hwb i’r ysbryd ac i gynhyrchiant mewn cwmni ailgylchu o Wrecsam

Ers lansio rhaglen brentisiaethau yn Mainetti, cwmni ailgylchu o Wrecsam, bedair blynedd yn ôl, mae cynhyrchiant wedi gwella. […]

16.05.17 mh Maria Brooks VQ Awards 10

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Maria o Ford a’i llwyddiant yn esiampl i ferched ysgol

Nid peth newydd i Maria Brooks yw rhagori, ar ôl ennill gwobr Prentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau […]

09.05.17 mh VQ Finalist Mitchell Rees 24

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Mitchell yn marchogaeth tuag at ei gymwysterau

Roedd Mitchell Rees, sy’n un ar hugain oed, yn torri cwys newydd wrth astudio yn y maes addysg […]

Julie Mundy

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Colli swydd yn arwain at yrfa newydd lewyrchus i Julie

Mae Julie Mundy wedi troi’r siom o golli ei swydd yn gyfle i ddilyn gyrfa newydd lewyrchus gydag […]

22.05.17 mh Alys Evans VQ Awards 23

Dydd Sadwrn 27 Mai 2017

Melys moes mwy i Alys a’i thalent

Mae bywyd yn felys i Alys Evans, ac yn eisin ar y gacen, mae ei brwdfrydedd a’i sgiliau […]

Dydd Llun 8 Mai 2017

Dwsin yn ennill bri wrth gyrraedd rhestr fer gwobrau VQ eleni

Mae dwsin drwy Gymru wedi’u rhoi ar restr fer rownd derfynol Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) eleni, gwobrau sy’n […]

Dydd Llun 10 Ebrill 2017

Amser yn prinhau i gystadlu am wobrau VQ eleni

Mae’r amser yn prinhau i ganfod dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr sy’n serennu ym mhob cwr o Gymru, a […]

Linda Thomas welcomes the new VQ Trainer of the Year Award.

Dydd Gwener 24 Mawrth 2017

Hyfforddwyr i’w cydnabod am y tro cyntaf yn y 10fed Gwobrau VQ blynyddol

Eleni yw dengmlwyddiant y Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol (VQ), gwobrau sy’n dathlu’r rheini sy’n defnyddio cymwysterau technegol, ymarferol a […]

23,05.16 mh VQ Elizabeth Forkuoh 34

Dydd Mercher 15 Chwefror 2017

Merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn frwd dros Wobrau VQ

Mae merch o Gymru sydd â sgiliau aur yn annog dysgwyr, cyflogwyr a hyfforddwyr i fod yn rhan […]

07.06.16 VQ Awards Cardiff 195

Dydd Iau 9 Mehefin 2016

Cwmni ailgylchu yng Ngogledd Cymru’n cael ei enwi’n Gyflogwr VQ y Flwyddyn

Mae cwmni ailgylchu yng Ngogledd Cymru wedi ennill tair gwobr mewn llai na blwyddyn am ei ffocws ar […]

07.06.16 VQ Awards Cardiff 188

Dydd Iau 9 Mehefin 2016

Melanie ddeinamig yn ennill Gwobr Cymhwyster Galwedigaethol ar ôl arwain atgyweiriadau gwerth miliynau o bunnoedd i’r dociau

Roedd goruchwylwraig y dociau a’r marina ym Mhorthladd Aberdaugleddau’n falch o ennill yng Ngwobrau VQ (Gwobrau Cymwysterau Galwedigaethol) […]