01.04.19 mh VQ Awards Alex Davies 19

Alex Davies

Cafodd Alex Davies help gan Goleg G?yr Abertawe i ddod o hyd i wir lwybr ei yrfa, sef gweithio gyda phobl ifanc. Ers 2015, mae Alex wedi cwblhau Lefelau 1 a 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, a chyn pen fawr o dro bydd wedi cwblhau ei Ddiploma Lefel 3 yn yr un maes. At hynny, mae wedi cwblhau cyrsiau mewn Cymorth Cyntaf Brys a Chymorth Cyntaf Bediatrig.

Yr hyn sy’n nodedig am Alex, sy’n 21 oed, o’i gymharu â llawer o ddysgwyr eraill, yw ei ymroddiad llwyr er gwaethaf wynebu cyfnodau anodd. Bu’n rhaid iddo ddygymod â phroblemau yn yr ysgol a gartref, ynghyd â theithio am dair awr ar fws i fynd a dod o’r coleg. Ond mae hynny wedi dangos pa mor benderfynol yw o lwyddo, gan ei wneud yn batrwm o ddysgwr a all ysbrydoli dysgwyr eraill.

“Rwy’n ddiolchgar i’r coleg am fy helpu gyda fy sefyllfa ariannol mewn cyfnodau anodd. Roeddwn yn breuddwydio am gyflawni’r nod hwnnw oedd gen i mewn bywyd, sef gweithio gyda phlant, a gwnaeth hynny bethau’n haws imi wrth deithio ar y bws.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr