20.03.18 mh VQ Adam Griffiths 11

Adam Griffiths

Mae’r “dysgwr eithriadol” Adam Griffiths yn canolbwyntio’n llwyr ar ddatblygu gyrfa werth chweil gyda Thîm Prosiectau Strategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Yn ystod ei brentisiaeth bu’n arwain gwaith i wella systemau cyfrifiadurol ar gyfer rheoli asedau a rheoli perfformiad, gan ei gwneud yn haws ac yn gynt o lawer i gael gwybodaeth, a hynny’n ei dro yn golygu bod modd bod yn fwy cynhyrchiol. Cafodd ei wobrwyo am ei waith drwy gael ei ddyrchafu yn uwch dechnegydd yn ddiweddar.

“Mae cymwysterau galwedigaethol wedi fy ngalluogi i fwrw ymlaen yn fy ngyrfa. Rywdro yn y dyfodol, fe hoffwn fod yn berchen ar fy musnes fy hun, gan ddatblygu meddalwedd ar gyfer peirianneg sifil.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr