15.04.19 mh Anna Bell VQ Awards 2

Anna Bell

Nid yn unig y mae Anna Bell wedi ennyn edmygedd ei chydweithwyr drwy ysbrydoli pobl mewn cyfnod hynod o anodd iddi, ond mae hi hefyd yn ysbrydoli cenhedlaeth o ddysgwyr sydd wedi canmol ei heffaith ar eu bywydau’n gyffredinol.

A chanddi dros 40 mlynedd o brofiad yn y meysydd coginio proffesiynol, rheoli cegin a gwerthu, nodweddion amlycaf Anna yw ei dycnwch, ei hangerdd a’i thrylwyredd. Mae’r nodweddion hynny’n cael eu trosglwyddo yn eu tro i’w dysgwyr sy’n elwa o’i chefnogaeth bob awr o’r dydd.

“Rwy’n blaenoriaethu lles a datblygiad fy nysgwyr. Mae’n beth naturiol i’w wneud”.

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr