Arthur J Gallagher

Arthur J Gallagher

Mae twf mawr yng nghwmni yswiriant a rheoli risg Arthur J. Gallagher dros y pum mlynedd ddiwethaf, cwmni o’r de sydd wedi ennill llu o wobrau, wedi’i sbarduno gan raglen brentisiaethau. Mae refeniw’r cwmni wedi cynyddu o £3.56 miliwn yn 2012 i £8.4 miliwn a nifer y staff wedi codi o 68 i 155 ers 2012, a hynny yn Llantrisant, Caerdydd, Casnewydd a Thonysguboriau. Mae’r cwmni’n disgwyl creu mwy o swyddi yn y flwyddyn nesaf.

“Mae ein hymrwymiad i wella sgiliau, cymwysterau a boddhad y gweithwyr wrth eu gwaith wedi cyfrannu’n uniongyrchol at well adborth gan gwsmeriaid.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr