16.05.16  MH VQ Arthur J Gallgher 2

Arthur J. Gallagher

Mae Arthur J. Gallagher yn ymroi i ddatblygiad proffesiynol parhaus ei staff byd-eang. Mae’r rhan fwyaf o’r staff yng nghangen Llantrisant o’r busnes rhyngwladol yn gwella’u sgiliau’n barhaus trwy hyfforddiant mewnol a gyflenwir gan ddaparwr hyfforddiant lleol.

Er mwyn cefnogi’r rhaglen hyfforddiant dau ddiwrnod yr wythnos hirsefydlog, bu i’r cwmni gyflogi rheolwr hyfforddiant yn ddiweddar i helpu i ganfod anghenion y staff a datblygu eu sgiliau gan ganolbwyntio ar ddealltwriaeth o’r diwydiant ynghyd â gwerthoedd cyffredin ac ymddygiad moesegol.

“Mae dros 80% o’n tîm yng Nghymru yn aelodau o’r Sefydliad Siartredig Yswiriant ac mae llawer wedi ennill cymhwyster CertII neu’n gweithio tuag ato. Mae hyn yn golygu eu bod yn cael mwy o foddhad yn eu gwaith a bod cwsmeriaid yn ymateb yn gadarnhaol. Mae’r hyfforddiant yn helpu ein cydweithwyr i fod yn hyderus yn eu dealltwriaeth o’r diwydiant.”
Paul Norman, Rheolwr Rhanbarthol

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr