Ashleigh-Zeta-Jones-VQ-1-sml

Ashley Zeta-Jones

Gadawodd Ashleigh yr ysgol gyda chanlyniadau TGAU siomedig, a chymerodd ychydig flynyddoedd i ffwrdd gan weithio mewn sawl siop a bar cyn rhoi ail gynnig ar addysg, a mynd amdani. Ymatebodd drwy ennill y marc uchaf erioed yn y coleg gan fyfyriwr gofal plant Lefel 2. Aeth yn ei blaen i gael graddau ‘A’ ym mhob un aseiniad wrth iddi ddatblygu i Lefel 3, ac enillodd wobr mewnol y coleg, ‘Taith i’r Rhagorol’ dair gwaith mewn tair blynedd. Cafodd wedyn ei derbyn ar gwrs gradd nyrsio ym Mhrifysgol De Cymru.

“Drwy’r holl leoliadau profiad gwaith, fe sylweddolais i y gallwn i gyrraedd lle’r ydw i eisiau bod. Rwy’n dwlu ar blant, a bydd bod yn nyrs bediatrig yn rhoi’r cyfle i mi roi mwy yn ôl.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr