22.03.18. mh VQ Brandon Jones 1

Brandon Jones

Mae Brandon Jones, sydd wedi graddio mewn peirianneg, wedi helpu myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Cyfarthfa i brofi bywyd ar garlam drwy eu harwain i rownd derfynol yr Her F1 Mewn Ysgolion yn Silverstone, a hynny ddwy flynedd yn olynol.

Dechreuodd Brandon arwain y tîm fel rhan o Her Gymunedol Bagloriaeth Cymru ac yntau’n fyfyriwr yn Y Coleg Merthyr Tudful. Graddiodd y llynedd gyda seren rhagoriaeth ddwbl mewn Peirianneg. Eleni, bu’n helpu’r ysgol drachefn wrth astudio Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

“O’r wythnos gyntaf yn y coleg, roeddwn yn gwir fwynhau’r cwrs a cheisiais wneud fy ngorau glas, nid yn unig yn academaidd, ond hefyd drwy gyfrannu at gynifer o weithgareddau allgyrsiol â phosibl.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr