Betsi-Cadwaladr-Jill-Williams-sml

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae ennill cymwysterau galwedigaethol perthnasol yn helpu i sicrhau bod cleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn derbyn gofal cyson, o safon uchel.

Mae’r bwrdd iechyd wedi rhoi cymwysterau galwedigaethol wrth wraidd ei hyfforddiant a datblygiad ac mae o’r farn eu bod yn rhan annatod o brofiad y claf.

Mae cymwysterau galwedigaethol mor bwysig, maen nhw wedi sefydlu adran addysg Galwedigaethol. Mae gan y ti?m sgiliau clinigol ac addysgol ac mae’n cyflenwi hyfforddiant sy’n briodol ac yn hygyrch i bawb, wedi’i gefnogi gan nifer o ddarparwyr hyfforddiant allanol.

“Mae rhai aelodau o’r staff hyn yn weithwyr cymorth profiadol, a ddechreuodd eu gyrfa drwy ennill cymwysterau galwedigaethol. Mae nhw’n frwdfrydig dros hyrwyddo cymwysterau galwedigaethol drwy’r Bwrdd Iechyd am fod ganddynt ddealltwriaeth o ro?l cymwysterau galwedigaethol wrth hyrwyddo gofal rhagorol.” Jill Williams, Rheowr Addysg Alwedigaethol

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr