Capita-VQ-12-sml

Capita

Mae’r cwmni wedi ymrwymo i ddatblygu ei staff drwy gymwysterau galwedigaethol. Mae’r sgiliau y maent wedi eu dysgu o ganlyniad wedi arwain at ddilyniant a dyrchafiad yn ogystal â bod o fudd i’w cleientiaid. Mae Capita yn credu’n gryf bod cymwysterau galwedigaethol wedi rhoi hyder i’w staff ac eu hysgogi ym mhob agwedd o’u gyrfaoedd.

“Mae cyflogeion yn fwy medrus yn eu rolau ac mae wedi golygu bod modd i staff gyfnewid rolau a chael dyrchafiadau yn y busnes. Mae cymwysterau galwedigaethol wedi rhoi hyder i’n staff ac wedi’u hysgogi ym mhob agwedd ar eu gyrfaoedd.” Jason Smith, Rheolwr Gweithrediadau

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr