Casey-Coleman-13-sml

Casey Coleman

Dechreuodd Casey ei daith drwy gwblhau NVQ Lefel 2 a Lefel 3 mewn trin gwallt, NVQ Lefel 2 mewn Gwaith Barbwr a NVQ Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid. Ers hynny, mae wedi parhau â’i yrfa, gan ddod yn steilydd heb ei ail yn ei faes a chan deithio’r byd yn gweithio gyda’r brandiau mawr, yn ogystal ag yn Wythnos Ffasiwn Llundain a chael ei gynnwys yn Vogue.

“Does dim ots ble ydych chi yn eich gyrfa, mae addysg barhaus a’r gallu i ddatblygu’ch sgiliau’n hollbwysig,” meddai. Mae angen i chi gadw dilyn cyrsiau ac ennill cymwysterau i sicrhau eich bod yn aros o flaen y gêm. Hyd yn oed ar lefel cyfarwyddwr yn y salon, mae angen i chi sicrhau eich bod yn parhau â’r hyfforddiant ac rydym yn hyrwyddo dilyniant parhaus ar hyd y busnes trwy ddefnyddio cymwysterau a hyfforddiant.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr