Charlotte O’Brien

Charlotte O’Brien

Dechreuodd Charlotte ei gyrfa yn y Campws Gwyddor Data yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Ar ôl cwblhau ei Phrentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Dadansoddi Data chwe mis yn gynt na’r disgwyl, cafodd ei gwobrwyo gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol gyda swydd barhaol.

Mae Charlotte bellach yn helpu i roi cyrsiau hyfforddi ar Ddadansoddi a Chyflwyno Data i staff y SYG ac yn lysgennad STEM i’r cwmni, sy’n golygu ymweld ag ysgolion a cholegau lleol i sôn am ei thaith alwedigaethol.

Mae ei llwybr dysgu ei hun wedi’i harwain i astudio gradd yn yr ail flwyddyn mewn Mathemateg ac Economeg yn y Brifysgol Agored. Mae’n gobeithio y bydd hynny’n sicrhau lle iddi ar y cwrs Gradd-brentisiaeth newydd mewn Gwyddor Data Gymhwysol yn ddiweddarach eleni.

“Mae’r brentisiaeth wedi bod yn llwyfan imi allu gwneud cynnydd a rhannu sgiliau dadansoddi gwerthfawr â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, ynghyd â’r gymuned ehangach.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr