Christine Thomas

Christine Thomas

Mae Christine wedi gweithio i adran rheoli gwastraff ers 27 mlynedd, gan ddatblygu o fod yn glerc iau i fod yn rheolwr gorfodi a masnach. Mae hi wedi gwir fanteisio ar hyfforddiant drwy ddilyn Prentisiaeth mewn Systemau a Rheoli Gweithredol, cyn symud yn ei blaen i wneud Prentisiaeth Uwch (Diploma Lefel 4). Oherwydd ei bod mor frwdfrydig dros hyfforddiant, mae sawl un o’i chydweithwyr wedi penderfynu dilyn Prentisiaethau.

“Mae’r diwydiant gwastraff ac ailgylchu yn newid yn barhaol ac roeddwn am ddiweddaru fy sgiliau rheoli ac arwain er mwyn sicrhau y byddai fy staff yn cael eu hyfforddi i lefel mor uchel â phosibl. Fel asesydd, rwyf bellach yn gallu mentora fy staff er mwyn sicrhau bod ganddynt well cymwysterau. Yn y pen draw, y nod yw helpu i sicrhau bod gan Gyngor Dinas Casnewydd well cyfradd ailgylchu.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr