Collette Gorvett

Collette Gorvett

Rhagorol yw’r cynnydd a wnaeth Collette yng Ngholeg G?yr Abertawe. Ar ôl ennill Diploma Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol, aeth yn ei blaen maes o law i ennill Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch (Cegin a Phantri).

Ond mae hi wedi rhagori a hyrwyddo dysgu galwedigaethol yn bennaf drwy gymryd rhan yng nghystadlaethau Sgiliau Cymru, y DU ac Ewrop. Mae ei thaith ddysgu wedi bod yn ddiwyro, ac mae ei darparwr hyfforddiant yn credu bod yr hyn mae hi wedi’i gyflawni yn ysbrydoli dysgwyr eraill i lwyddo.

“Fe ddywedodd rhywun wrtha’ i unwaith y byddai dyslecsia yn fy rhwystro rhag gwireddu fy mhotensial. Drwy ddycnwch, hunanhyder, astudio’n galed, profiad ymarferol a gwneud camgymeriadau a dysgu ohonyn nhw, rwy’n gobeithio fy mod wedi dangos i bobl eu bod nhw’n anghywir.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr