Corey_Nixon_05-sml

Corey Nixon

Dechreuodd diddordeb Corey mewn electroneg yn 14 oed pan gyflawnodd gradd A TGAU yn y pwnc. Yr oedd hefyd ymhlith y grw?p cyntaf o ddysgwyr o Gymru i gwblhau cwrs lefel dau Integreiddio Sain, Fideo a Rhwydweithiau Technoleg Ddigidol y Cartref, gan basio’r cwrs a? marc
uchel iawn.

Wedi cwblhau ei flwyddyn gyntaf ar y Diploma Estynedig mewn Peirianneg Drydanol / Electronig, mae e nawr yn paratoi ar gyfer cyflogaeth ar raglen rhyddhau gwaith y coleg gyda Building Services Controls yn Felinfach, sy’n yn adeiladu paneli rheoli electronig.

"Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn electroneg oherwydd fy mod yn hoffi gwybod sut mae pethau'n gweithio," meddai Corey. "Hoffwn i fynd i brifysgol, ac yna cael swydd mewn electroneg."

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr