24.05.16 mh VQ Dawn Blower CRC 12

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Ers ei sefydlu ym mis Mehefin 2014 fel rhan o gynlluniau’r Llywodraeth i ddiwygio gwasanaethau prawf, mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru wedi cefnogi 70 o swyddogion prawf i ennill Diploma Galwedigaethol mewn Ymarfer Prawf (VQ3) ac mae disgwyl i 34 arall gwblhau’r cymhwyster erbyn mis Gorffennaf. Yn ogystal, mae pedwar o weithwyr y cwmni wedi sicrhau dyfarniad aseswyr TAQA.

Mae deg aelod o’r staff wedi’u hyfforddi’n swyddogion prawf trwy’r Fframwaith Cymwysterau Prawf lefel uwch ac mae disgwyl i saith gymhwyso ac ennill dyrchafiad yn ystod yr haf. Mae 35 o reolwyr wedi ennill cymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth lefel pump yr ILM.

“Mae’r ymroddiad hwn yn sicrhau bod gwasanaethau prawf o safon uchel yn cael eu darparu gan weithwyr sy’n gymwys i helpu troseddwyr i geisio’u cadw rhag aildroseddu, eu hadsefydlu a chadw’r cyhoedd yn ddiogel yng Nghymru,”
Dawn Blower, Cyfarwyddwr Prawf Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr