FlintshireCC_MG_7405-sml

Cyngor Sir y Fflint

Mae’r cyngor sir wedi datblygu a gwella’i rhaglen hyfforddi a datblygu cymwysterau galwedigaethol. Mae hyn wedi arwain at reolwyr sy’n gweithio ac yn gweithredu yn fwy effeithlon, gan arwain at fwy o effeithlonrwydd ar adeg pan fo cyllidebau’r sector cyhoeddus yn dynnach.

Mae’r dull hwn wedi cael ei gymeradwyo a’i weithredu o’r brig i lawr, gyda phrif weithredwr y cyngor a’r tîm rheoli corfforaethol yn chwarae rôl sylfaenol yn ei ddatblygiad a’i ddarpariaeth.

 

Mae hyn wedi cynnwys aelod o’r uwch dîm yn gweithredu fel hyrwyddwr ac arbenigwr mewnol ar gyfer pob maes dysgu a sicrhau bod anghenion trefniadol yn cael eu diwallu.

"Mae ein pwyslais ar gymwysterau galwedigaethol yn dwyn manteision i'r cyngor, i'r staff ac o ganlyniad, i ddinasyddion Sir y Fflint" Heather Johnson, Rheolwr Dysgu a Datblygu

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr