Dailycer-KFP_9273-sml

Dailycer UK

Yn wynebu hinsawdd economaidd heriol yn 2009, gwelodd Dailycer UK gymwysterau galwedigaethol fel arf i annog cyfraddau cadw staff ac i uwch-sgilio’r gweithlu.

Bedair blynedd ar ôl llofnodi cytundeb partneriaeth gyda Choleg Cambria, mae’r cynhyrchwr bariau grawnfwyd a grawnfwydydd safon uchel wedi gweld 250 aelod o staff yn mynd trwy hyfforddiant mewn 11 cymhwyster galwedigaethol gwahanol yn ystod y cyfnod hwnnw mewn Hyfedredd mewn Sgiliau Diwydiant Bwyd, Cynhyrchu Bwyd, Warws a Storio, TG, Gweinyddiaeth Fusnes a Pheirianneg. Mae ystafell hyfforddi a gefnogir yn llawn yn y busnes, gyda mynediad 24 awr, wedi helpu Dailycer i gadw a datblygu ei weithlu hynod fedrus.

“Roedd angen i ni ddefnyddio Cymwysterau Galwedigaethol i gynnal ein dymuniad i fod yn ‘gyflogwr o ddewis’. Gwnaethom weithio gyda hyfforddwyr Dailycer a Choleg Cambria i dreialu’r rhaglenni ac yna dathlu’r llwyddiannau a gododd forâl a hunan-barch. Mae hyn yn annog pobl eraill i hybu eu sgiliau a’u hyder trwy hyfforddiant.” Jo Butterworth, Rheolwr Adnoddau Dynol

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr