25.05.16 mh Darryn Pittman VQ finalist 19-small

Darryn Pitman

Mae Darryn wrth ei fodd yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o bobl trin gwallt a barbwyr, yn cynnwys y rhai yn y salon mae’n ei rheoli, Captiva Spa yng Nghaerffili. Mae’n teimlo’n freintiedig o gael gweithio mewn diwydiant cyffrous sydd wedi agor cynifer o ddrysau iddo.

Ac yntau’n esiampl wych o’r ffordd y gall dysgu galwedigaethol helpu pobl i wireddu eu breuddwydion, dewisodd Darryn yrfa lle gallai fod yn dipyn o berfformiwr a chael hwyl. Dilynodd Brentisiaeth Sylfaen mewn Trin Gwallt yn 2008 tra oedd yn gweithio i’r Spirit Hair Team yn Ystrad Mynach ac yna Brentisiaethau mewn Trin Gwallt a Barbro.

Dyfyniad
“Mae Prentisiaeth yn ffordd wych o ddysgu crefft ac roedd cael hyfforddiant ymarferol yn hanfodol

“Mae Prentisiaeth yn ffordd wych o ddysgu crefft ac roedd cael hyfforddiant ymarferol yn hanfodol i’m helpu i symud ymlaen,” meddai. “Ro’n i’n gwybod o’r dechrau’n deg fy mod i am fod yn ddyn trin gwallt byd-enwog a doedd dim byd yn mynd i sefyll yn fy ffordd. Mae gen i wir gariad at drin gwallt ac mae’n wych gallu arddangos fy ngwaith ar lwyfannau gorau’r byd.”
Darryn Pitman, Salon Manager

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr