09.04.19 mh VQ Awards Deloitte 4

Deloitte

Cyflwynodd Deloitte raglen brentisiaethau yn defnyddio dysgu seiliedig ar waith yn 2015. Hyd yma, mae 74 o ddysgwyr wedi ymuno â rhaglen sy’n rhoi mwy o gyfleoedd mewn swyddi nad ydynt yn rhai cyfrifyddu traddodiadol i bobl ifanc – pobl na fyddai fel arall o bosibl wedi ystyried dilyn gyrfa yn y diwydiant.

Mae hyn yn helpu i newid y camargraff bod y swyddi gorau yn y byd cyllid wedi’u cadw i bobl sydd â graddau prifysgol yn unig, gan fod y rhaglen yn gwarantu swydd barhaol yn eu maes gwaith i brentisiaid llwyddiannus, ynghyd â’r cyfle i barhau â’u haddysg alwedigaethol.

“Rydym yn gyflogwr sy’n ymwybodol bod gwella symudedd cymdeithasol ymhlith heriau mwyaf y Deyrnas Unedig, Rydym wedi ymrwymo i helpu pobl ifanc i lwyddo, waeth beth fo’u cefndir, ac yn sicrhau bod hyn yn cael ei ddangos wrth inni recriwtio a datblygu pobl.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr