Dorota Orzeska

Dorota Orzeszek

Trodd bywyd Dorota Orzeszek wyneb i waered pan symudodd i Abertawe a darganfod nad oedd y radd mewn addysg, yn arbenigo mewn gwaith cymdeithasol, yr oedd hi newydd ei chwblhau yn ei mamwlad, sef Gwlad Pwyl, yn cael ei chydnabod yn y Deyrnas Unedig.

Gyda’i chynlluniau i ddefnyddio’i sgiliau er budd pobl eraill wedi’u chwalu, collodd ei hyder a chymerodd waith gofal plant a glanhau er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd.

Roedd Dorota’n benderfynol o ddod dros y rhwystrau hyn ac fe ddilynodd wersi Saesneg yn ei choleg lleol. Yn raddol, magodd ddigon o blwc i ymgeisio am swyddi a gwaith gwirfoddol ac, ymhen amser, ymunodd â Chyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe (SBREC) fel gwirfoddolwr.

“Rwy’n gweld pobl yn dod i’r ganolfan sy’n cael cryn dipyn o drafferth, fel yr oeddwn i. Does gennych chi neb o’ch cwmpas, dim ffrindiau na theulu ac rydych chi’n unig,” meddai. “Prin y gallwn ddweud helo a hwyl fawr i ddechrau a doedd gen i ddim hyder o gwbl, ond mae’r ffydd a ddangosodd SBREC ynof i wedi bod yn wych ac mae’r cymwysterau a gefais wrth wirfoddoli wedi fy helpu’n fawr.”
Dorota Orzeszek

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr