Ebbi_Ferguson_06-sml

Ebbi Ferguson

Cwblhau Ebbi Ddiplomau BTEC Lefel 2 a 3 mewn Addysg Chwaraeon ac Awyr Agored gyda rhagoriaeth. Dyfarnwyd iddi hefyd wobr dysgwr y flwyddyn. Y mae hefyd yn ystyried ychwanegu cymwysterau rheoli digwyddiadau i’w CV.

Mae’n llysgennad i’r coleg, mae’n aelod o’r corff llywodraethu, hi oedd y ferch gyntaf i fod yn llywydd Undeb y Myfyrwyr, bu’n helpu i gynnal digwyddiadau cerddorol a bu’n datblygu ymgyrch Parch y coleg.

“Dysgu galwedigaethol yw’r ffordd ymlaen, yn sicr,” meddai Ebbi, a fu ar leoliad rheoli digwyddiad yn ddiweddar mewn canolfan hwylio yn Llundain. “Rydych gymaint yn fwy cyflogadwy os oes gennych brofiad, gwybodaeth a sgiliau yn hytrach na chymhwyster academaidd yn unig.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr