Electroimpact UK Ltd

Electroimpact UK Ltd

Gan weithio gyda’r darparwr hyfforddiant, Coleg Cambria, enillodd uwch staff Electroimpact UK Ltd gymwysterau galwedigaethol cyn cyflwyno hyfforddiant i’w prentisiaid. Ers i’r cwmni peirianneg awyrofod o Benarlâg ymroi’n llwyr i gymwysterau galwedigaethol bedair blynedd yn ôl, mae wedi tyfu’n sylweddol. Mae gweithdy’r cwmni wedi cynyddu yn ei faint 50 y cant yn fwy na’r cynllun gwreiddiol.

“Mae hyfforddiant galwedigaethol wedi’n galluogi i greu gweithlu hynod fedrus. Mae ein prentisiaid medrus wedi mynd yn eu blaenau i ennill cystadlaethau cenedlaethol ynghyd â rhai rhyngwladol wrth gynrychioli ein cwmni a’n gwlad.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr