23,05.16 mh VQ Elizabeth Forkuoh 31-small

Elizabeth Forkuoh

Symudodd Elizabeth i Lanelli pan oedd yn 15 ac eisoes yn rhugl mewn Eidaleg a Twi. Ers hynny mae wedi dysgu Saesneg, wedi ennill A* mewn Ffrangeg TGAU ac wedi dechrau dysgu Cymraeg.

Erbyn hyn, mae Elizabeth, sy’n 20 oed, yn astudio am Ddiploma NVQ Lefel 3 mewn Goruchwylio ac Arweinyddiaeth Lletygarwch mewn coleg lleol, ac yn gweithio rhan amser yng Ngwesty Parc y Strade, Llanelli.

Daeth ei sgiliau rhagorol i’r amlwg pan bu iddu gystadlu – ac ennill gwobr aur – yn rownd derfynol Cystadlaethau Sgiliau 2014. Ers hynny mae wedi ennill nifer o gystadlaethau cenedlaethol, gan sicrhau ei lle ar y Sgwad WorldSkills y Deyrnas Unedig.

"Hoffwn i weithio yn Ffrainc hefyd, i ennill profiad a dod yn rhugl yn Ffrangeg. Dwi am gael cymaint o brofiad ag y gallaf i, ond yn y pen draw hoffwn ddychwelyd i Gymru ac agor bwyty Eidalaidd."
Elizabeth Forkuoh

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr