Ethan Davies, Electroimpact, Hawarden, VQ Learner of the Year - Higher finalist

Ethan Davies

Mae ei gyfoedion wedi dweud bod Ethan Davies yn “batrwm o brentis” a thrwy ei waith caled a’i ddysgu parhaus mae’n canolbwyntio ar fod yn esiampl i brentisiaid ifanc ei efelychu.

Wrth gwblhau Prentisiaeth Uwch mewn Gweithgynhyrchu Peirianneg Lefel 4 yng Ngholeg Cambria, hyfforddodd i gystadlu yn WorldSkills fel rhan o garfan y Deyrnas Unedig ar yr un pryd – carfan a enillodd fedal aur.

“Mae fy mhrofiad wrth gystadlu wedi fy ngalluogi i ddefnyddio’r sgiliau diweddaraf o’r radd flaenaf yn y cwmni, a hynny wedi bod o fudd i gynhyrchu dros y blynyddoedd diwethaf”.

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr