29.03.28 mh Gestamp VQ Awards 5

Gestamp Tallent Llanelli

Ers prynu’r gwaith yn Llanelli yn 2011, mae Gestamp wedi gweddnewid y busnes drwy fuddsoddi yn y ffatri a’r bobl sy’n gweithio yno. Mae’r cwmni yn gyflenwr o bwys i gwsmeriaid yn y maes moduro, gan gynnwys Jaguar Land Rover, Bentley a Honda.

Mae rhaglen datblygu talent Gestamp, sy’n rhaglen benodol i asesu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad drwy arfarniadau, ochr yn ochr â disgrifiadau swyddi manylach, yn creu cynlluniau datblygu unigol a phwrpasol ar gyfer pob un o’r 428 o weithwyr yn Llanelli.

“Nid oes pall ar ein hymrwymiad i sicrhau bod ein gweithwyr yn ennill cymwysterau – ac mae pawb o lawr y siop i lefel y bwrdd yn rhan o hynny” meddai Victoria Adams, rheolwraig hyfforddiant y cwmni.

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr