Gwenno Jones

Gwenno Jones

Fel cyn-bennaeth ffiseg mewn ysgol uwchradd sylweddolodd Gwenno ei bod am ysbrydoli pobl eraill i ddysgu a daeth yn hyfforddwr prentisiaethau lefel uwch mewn Arweinyddiaeth a Rheoli yn Portal Training. Mae ei dulliau o fentora sy’n unigryw i bob person, ynghyd â’r cymorth dwyieithog y mae’n ei roi, yn sicrhau bod dysgwyr yn cyflawni eu hamcanion mewn ffyrdd sy’n gweddu iddynt hwy fel unigolion.

“Mae fy nghefndir dysgu a sgiliau dwyieithog wedi fy helpu i ddatblygu gwahanol ffyrdd o gefnogi a herio meddylfryd y dysgwyr. Sylweddolais yn fuan fy mod am ysbrydoli a helpu eraill i ddysgu a datblygu eu sgiliau a’u cymwysterau”.

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr