Helen-Wynne-0805DYFAN06-crop-sml

Helen Wynne

Ar o?l cyflawni Prentisiaeth mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, dechreuodd Helen Ddiploma Lefel 5 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad plant, a gwblhaodd mewn chwe mis, gan ddefnyddio cynorthwyydd dysgu ar-lein. Sefydlodd Gwasanaethau Gofal Plant Blythswood yn Wrecsam, sy’n gofalu am blant ifanc a babis anabl ac abl.

O ganlyniad i’w llwyddiant dysgu, eleni, mae Helen wedi ennill Medal rhagoriaeth Dysgwr Galwedigaethol City & Guilds, gwobr uchaf Tallow Chandler y DU a Gwobr Cyflogai mewn Dysgu yng Ngwobrau Ysbrydoli! Niace Dysgu Cymru.

“Mae’n braf iawn cael cydnabyddiaeth am rywbeth rwy’n teimlo’n frwdfrydig iawn amdano, ac am wneud swydd rwy’n ei mwynhau’n fawr iawn. Mae gweithio gyda phlant ag anableddau yn rhoi boddhad mawr.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr