James-Pepper-VQ-9-sml

James Pepper

Mae James wedi cyflawni Uwch Brentisiaeth mewn Rheolaeth ac ers hynny, wedi mynd ymlaen i gael Diploma BTEC Lefel 5 mewn Rheolaeth ac Arweinyddiaeth a Diploma NVQ Lefel 5 mewn Rheolaeth.

Ar hyn o bryd, mae James yn astudio gradd mewn Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd yn ogystal â rhedeg busnes twf uchel. Llynedd, bu wrthi’n goruchwylio’r gwaith i Reolwyr Brynu’r cwmni, gan ddod yn gyfranddaliwr ei hun. Priodola lwyddiant y Prynu gan Reolwyr i’w ddatblygiad galwedigaethol parhaus yn y busnes a’i yrfa.

“Ffurfia astudiaethau galwedigaethol a chymwysterau parhaus ran bwysig o’n busnes. Gallaf weld yn uniongyrchol sut mae’n helpu cryfhau sgiliau personol a datblygiad gyrfaoedd. Anogwn hyn yn weithgar yn y gweithle ac rydym yn gweld y canlyniadau yn ddi-os.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr