Jason Hyam

Jason Hyam

I Jason Hyam, mae recriwtio a datblygu ei dîm gwasanaethau ariannol yr un mor bwysig â datblygu ei sgiliau ei hun, ac mae hynny’n rhoi’r un boddhad iddo hefyd. Ar ôl ei brentisiaeth mewn Darparu Gwasanaethau Ariannol, mae Jason wedi symud o fod yn weinyddwr cyfrifon llwyddiannus yng nghwmni Arthur J.Gallagher yn Llantrisant i fod yn rheolwr busnes sy’n delio ag yswiriant masnachol. Mae bellach yn astudio am Ddiploma mewn Yswiriant.

“Rwy’n frwdfrydig dros barhau i wella fy ngwybodaeth fy hun, ond hefyd yn awyddus i helpu eraill, gan annog cydweithwyr i gymryd rhan mewn cyrsiau allanol. Fy null i yw arwain drwy esiampl, eistedd ochr yn ochr â nhw a bod yn barod o hyd i roi cyngor.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr