Jonathan Thomas 3

Jonathan Thomas

Mae Jonathan Thomas – neu JT fel y mae ei gydweithwyr yn DAS Legal Expenses yng Nghaerffili a Bryste yn ei adnabod – wedi dilyn llwybr dysgu galwedigaethol ers iddo adael yr ysgol, a hynny dros 30 mlynedd yn ôl.

Drwy ei hyfforddiant diweddaraf, mae Jonathan wedi datblygu sgiliau mewn datrys problemau, siarad cyhoeddus, ac arwain prosiectau busnes. Yn bwysicach na dim, mae ei allu i fynd i’r afael ag elfennau aneffeithlon yn y busnes wedi arwain at newidiadau sefydliadol sylweddol.

“Rwyf wedi gorfod aberthu llawer yn ystod fy astudiaethau, a fyddai hyn ddim wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth fy nheulu, fy nghyflogwyr ac ansawdd yr hyfforddiant a derbynwyd.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr