Julie Mundy

Julie Mundy

Mae Julie wedi troi’r siom o golli ei swydd yn gyfle i ddilyn gyrfa newydd lewyrchus gydag elusen sy’n helpu oedolion sydd ag anableddau dysgu. Mae Julie yn arweinydd tîm yn yr uned ailgylchu dodrefn yn Seren Cyf ym Mlaenau Ffestiniog, ac mae ei brwdfrydedd dros ddysgu gydol oes wedi’i harwain i gwblhau Prentisiaeth Uwch (Diploma Lefel 4) mewn Systemau a Rheoli Gweithrediadau.

“Drwy’r gwahanol brosiectau, rydw i wedi helpu i ddefnyddio tunelli o ddodrefn a fyddai wedi mynd i safleoedd tirlenwi fel arall. Mae rhoi gwybod i bobl sut i wneud y defnydd gorau o’r pethau rydym yn eu hailgylchu yn rhan yr un mor bwysig o fy swydd â'r gwaith o drefnu sut i gludo'r holl ddeunydd yma. Rwy’n falch o’r gwaith rydym yn ei wneud ac o’r effaith gadarnhaol y mae’n ei chael ar y gymuned gyfan.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr