27.03.18 mh Kieran Hunt VQ 8

Kieran Hunt

G?r ifanc a’i fryd ar gyflawni yw Kieran Hunt, ac yntau wedi cwblhau cwrs Rheoli Lefel 4 – yr ieuengaf gyda’i ddarparwr hyfforddiant i wneud hynny. Mae cynnydd Kieran wedi creu argraff ar ei ddarparwr dysgu, Itec Skills and Employment, sy’n ei ddisgrifio fel “patrwm o fyfyriwr”.

Dechreuodd y cwrs yn ddim ond 18 oed, a’i gwblhau mewn chwe mis. Mae ei freuddwyd o weithio dramor rhyw ddydd, mewn swydd rheoli prosiectau neu werthu, bellach yn sicr o fewn cyrraedd.

“Nid yn unig y mae’r cymhwyster hwn wedi fy helpu i wella fy sgiliau a’m dealltwriaeth, ond mae hefyd wedi profi na ddylai oedran fod yn rhwystr wrth ennill cymhwyster ar lefel uwch,”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr