29.03.18 mh Laura Beale VQ Awards 24

Laura Beale

Wrth astudio am Ddiploma Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau, paratôdd Laura gynllun busnes manwl ar gyfer Cyngor Sir Gâr gan sicrhau cyllid ar gyfer prosiect gwerth £660,000.

Mae ganddi swydd newydd ar y gweill ar ôl cwblhau ei diploma, a honno’n ei galluogi i ddefnyddio’i sgiliau a’i gwybodaeth newydd wrth weithio ar dendrau cymhleth a phrosiectau adeiladu mawr gwerth miliynau o bunnoedd yn Adran Dylunio Eiddo’r cyngor.

“Ar ôl ennill cymwysterau academaidd yn y gorffennol, roeddwn yn mwynhau’r brentisiaeth gan ei fod yn ffordd newydd o ddysgu, yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol, a hynny’n rhoi gwell dealltwriaeth ac enghreifftiau seiliedig ar waith er mwyn dysgu mwy am egwyddorion rheoli prosiectau,”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr