Leo-Hacker-kensington-crop-sml

Leo Hacker

Ar o?l ennill FutureChef 2012 Cymru yn 16 oed, aeth Leo ymlaen i gynrychioli Cymru yn rownd derfynol y DU a denu sylw steve Munkley, uwch gogydd yng ngwesty mawreddig royal Garden Hotel, Llundain, a gynigiodd brofiad gwaith iddo. O fewn wythnos, cafodd gynnig i symud i Lundain, a derbyn prentisiaeth ym Mhrifysgol Gorllewin Llundain. ac yntau nawr ond yn 18 oed, mae’n cwblhau cwrs Coginio Proffesiynol Lefel 3 ac yn creu argraff ar ei diwtoriaid gyda’i safonau uchel a’i ymrwymiad.

Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl, a bydd ei brosiect nesaf yn cynnwys datblygu ystod o ddosbarthiadau tiwtorial gweledol i ysgolion a cholegau yng Nghymru.

“Daeth Leo i’r coleg yn 16 oed a chyflawni mwy mewn blwyddyn na’r hyn y mae myfyrwyr eraill yn ei gyflawni mewn dwy flynedd neu fwy. Mae ei ddyfodol yn edrych yn ddisglair iawn ac mae’n enghraifft ragorol o’r hyn y gellir ei gyflawni wrth astudio cwrs galwedigaethol mewn coleg addysg bellach.” Alun Ackerman, Pennaeth Adran, Coleg Caerdydd a’r Fro

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr