Lisa Winter

Lisa Winter

Mae’r sector yswiriant cyffredinol yng Nghymru wedi elwa o frwdfrydedd Lisa Winter dros hyfforddiant a datblygu proffesiynol parhaus. Mae hi bellach yn gweithio mewn swydd amser llawn i’r cwmni Arthur J Gallagher yn Lantrisant fel rheolwraig ranbarthol dros wella parhaus. Cymaint hefyd ei hymroddiad i’w swydd fel hyfforddwraig, cyflawnodd 98% o’i dysgwyr eu fframwaith llawn yn 2015-2016.

“Rwy’n awyddus i gefnogi fy nysgwyr a cheisio’u hannog a’u cymell bob amser, rwy’n ceisio arwain drwy esiampl, yn enwedig o ran cymwysterau proffesiynol a sicrhau bod dysgwyr yn dilyn siwrne ddysgu gadarnhaol a llwyddiannus.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr