Jenine-Gill-10-sml

Little Inspirations

Mae Jenine Gill, sy’n berchennog ar feithrinfeydd Little Inspirations, gyda 55 aelod o staff dan ei harweiniad yn ogystal â bod yn fam i ddau o blant, wedi cwblhau Uwch Brentisiaeth mewn Gofal Plant ac NVQ lefel 3 mewn Rheolaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.
Mae’r cwmni wedi bod yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant lleol i gyflwyno cyrsiau mewn gofal cwsmeriaid, gofal plant, sgiliau hanfodol, gwaith chwarae a hyfforddiant rheoli yn y meithrinfeydd. Fel rhan o raglen estyn allan, mae’r prentisiaid yn mynd i mewn i’r gymuned i ymarfer sgiliau cyfweld a siarad mewn ysgolion ynghylch gyrfaoedd mewn gofal plant.

Mae dros 50 o aelodau staff Little Inspirations wedi’u hyfforddi, sydd wedi arwain at lefel uchel o barhad a throsiant staff isel iawn.

“Mesurir ein holl hyfforddiant ac wrth i’r staff gwblhau eu rhaglenni, edrychwn iddynt ddod â thri syniad yn ôl i’r feithrinfa. Helpa ein hymrwymiad i hyfforddiant i ni gadw a gwerthfawrogi staff a fydd, o ganlyniad, yn uchel eu cymhelliant i ddysgu a datblygu yn y busnes.” Jenine Gill, Perchennog

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr