VQ Learner of the Year (Intermediate) finalist Lorna Wilcox-Jones with Health and Social Care lecturer at Coleg Llandrillo Menai Denbigh campus Tracey English (left) and her Cartrefi Cymru area manager Jane Gibson

Lorna Wilcox-Jones

Pan oedd yn 17, dechreuodd Lorna weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a, blwyddyn yn ddiweddarach, cafodd waith gyda Cartrefi Cymru, sy’n darparu gwasanaethau byw yn annibynnol. Yn hytrach na gwneud dim ond canolbwyntio ar ei swydd, roedd yn awyddus i ennill rhagor o gymwysterau academaidd i hybu ei gyrfa.

Yn ogystal â’i gwaith, dechreuodd Lorna astudio trwy’r darparwr dysgu Gr?p Llandrillo Menai ac enillodd radd BA (Anrhydedd) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. O fewn 18 mis ar ôl ymuno â Cartrefi Cymru a dechrau astudio, cafodd Lorna ddyrchafiad i fod yn ddirprwy reolwr a dydi hi ddim wedi gorffen dysgu eto.

“Dwi’n awyddus i symud ymlaen yn fy ngyrfa a bydd dysgu’n rhan bwysig o hynny – dysgu yn y gwaith a dysgu trwy astudio. Mae’n bwysig dal ati i ddysgu ac addasu ac mae cymwysterau galwedigaethol yn un ffordd o wneud hynny.”
Lorna Wilcox-Jones

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr