Louisa Mallett

Louisa Mallett

I’r hyfforddwraig Louisa Mallett, mae lles ei dysgwyr yr un mor bwysig ag unrhyw gymwysterau y byddan nhw’n eu hennill.

Mae Louisa yn hyfforddwraig eithriadol ac arloesol, yn frwd dros addysgu, ac yn gweithio’n ddiflino i roi gweithdai creadigol a difyr.

Mae Louisa yn credu bod ei datblygiad proffesiynol hi’i hun hefyd yn hollbwysig wrth gynnal safonau. Mae hi wedi cwblhau Prentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad, ac ar hyn o bryd mae’n dilyn cwrs Cyflwyniad i Gwnsela a Phrentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Gweinyddu Busnes.

“Fy nod personol yw gwneud gwahaniaeth i’n dysgwyr. Nid oes modd i bobl ddysgu go iawn heb greu cysylltiad emosiynol a heb feddwl yn arloesol.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr