Mainetti

Mainetti

Ers lansio rhaglen brentisiaethau yn Mainetti, cwmni ailgylchu o Wrecsam, mae cynhyrchiant wedi gwella. Mae’r cyfan hefyd wedi rhoi hwb i ysbryd y gweithwyr, a’r trosiant ymhlith staff wedi gostwng. Mae gan y cwmni weithlu o 230 a’r rheini’n dod o sawl cenedl wahanol. Prif waith y busnes yw ailgylchu ac bachau hongian dillad i siopau mawr. Mae cynhyrchiant wedi cynyddu 20 y cant ers i’r cwmni gyflwyno ei raglen brentisiaethau.

“Rydym yn uwchsgilio, hyfforddi ac yn cynnig prentisiaethau i wobrwyo ein staff ac rydym yn gweithio’n galwed i integreiddio pawb i’r tîm gan fod y gallu i gyfathrebu'n dda yn cyfrannu'n ddifesur at lwyddiant pob rhan o fywyd yn y gwaith ac yn gwella lles pobl hefyd.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr