Maria Brooks

Maria Brooks

Ymunodd Maria â’r Ford Motor Company yn 2011 ac ym mis Awst, bydd hi’n cwblhau prentisiaeth mewn Cynnal a Chadw Trydanol, ac ar yr un pryd mae’n dilyn gradd BEng mewn Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu a HNC mewn Peirianneg Drydanol yng Ngholeg Penybont. Bu Maria yn gefnogwraig frwd i’r fenter ‘Girls into STEM’, menter sy’n annog merched ysgol i ystyried gyrfaoedd ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

“Mae gweithio mewn amgylchedd sy’n un gwrywaidd yn draddodiadol wedi fy annog i hyrwyddo Prentisiaethau Trydanol ymhlith menywod a merched ifanc eraill, gan ddysgu i ferched y gwerth a’r cyfleoedd sydd mewn gyrfa mewn peirianneg.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr