VQ Awards Trainer of the Year finalist Mark Shaw of Coleg Cambria , Deeside,  with Syrie Jones at the Three Eagles, Llangollen

Mark Shaw

Mae’r hyfforddwyr gorau oll yn mynd gam ymhellach i helpu eu dysgwyr; mae Mark hefyd yn treulio oriau’n rhagor yn gwneud hynny, gan weithio’n aml yn hwyr yn y nos i sicrhau bod gweithwyr sifft yn gallu cael yr un cyfleoedd hyfforddi a datblygu â gweithwyr dydd.

Asesydd mewn Gweithgynhyrchu Bwyd ac Arlwyo a Lletygarwch yw Mark ac mae’n credu bod rhoi hyfforddiant o ansawdd da sy’n gweddu i anghenion unigolion yn hollbwysig er mwyn datblygu dysgwyr yn llwyddiannus.

“Mae’n bwysig deall anghenion eich dysgwyr a pheidio â gosod pawb yn yr un bocs. Mae ymddiriedaeth yn rhan hollbwysig o’r daith ddysgu honno, ac rwy’n annog fy nysgwyr i fod yn frwd dros ddiwylliant Cymru, yn enwedig yn y diwydiant lletygarwch lle mae gan Gymru gynnyrch anhygoel. I’r diben hwnnw, rwy’n ceisio dysgu Cymraeg er mwyn fy helpu i ehangu fy sgiliau.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr