Matthew Booth

Matthew Booth

Dechreuodd Matthew ei yrfa fel prentis a chafodd hyfforddiant wrth ddatblygu ei yrfa. Yntau bellach yn brif hyfforddwr y busnes awyrofod a pheirianneg, dilynodd a chyflawnodd Brentisiaeth Uwch (Lefel 4) mewn Arweinyddiaeth. Mae hefyd wedi cael ei EngTech drwy IMechE ac wedi gweithio gyda SEMTA, corff sy’n hyrwyddo pynciau STEM yn y DU, i ddatblygu cymhwyster Meistr Crefft.

“Mae gen i boster ar y wal wrth fy nghyfrifiadur yn y gwaith sy’n dweud: ‘Cyn bod yn arweinydd, i lwyddo mae’n rhaid i chi dyfu. Wrth ichi ddod yn arweinydd, i lwyddo mae’n rhaid i bobl eraill dyfu.’ Dyna ddisgrifiad perffaith ohonof fi.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr