Melanie Durney 2-small

Melanie Durney

Mae i Borthladd Aberdaugleddau ran bwysig yn hanes yr ardal leol ac roedd yn rhan amlwg o blentyndod Melanie. Bum mlynedd yn ôl, diolch i’w chefndir ym maes cyllid busnes, cafodd wireddu ei huchelgais pan benodwyd hi’n weinyddwr y dociau.

Erbyn hyn, mae Melanie a’i thîm yn arwain prosiect adfywio gwerth miliynau o bunnau gyda’r nod o greu swyddi, hybu twristiaeth a gwella rhagolygon economaidd y dref lle magwyd hi ac sy’n golygu cymaint iddi.

Mae Melanie bellach yn canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd galwedigaethol i aelodau staff eraill. Mae hi’n ymroi hefyd i helpu sicrhau bod y cynlluniau a osodwyd i greu manteision economaidd a chymdeithasol pellach ar gyfer y rhanbarth ehangach yn dod yn wirionedd.

“Mae gen i angerdd gwirioneddol o ran y newidiadau sy’n digwydd fan hyn ac yn eu cymryd nhw o ddifrif ar ran fy nghymuned leol. “Mae parhau â’m dysgu wrth weithio wedi sicrhau fy mod i’n cadw i fyny gyda’r arfer a’r prosesau gorau yn y sector ac, yn bwysicach na hynny, yn gallu dod â llawer mwy i’r rôl a’r busnes ehangach.
Melanie Durney

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr