MichaelWhippey-14-sml

Michael Whippey

Dechreuodd cariad Michael at geffylau pan ddechreuodd farchogaeth yn bum mlwydd oed.

Mae ei gariad at geffylau wedi mynd ag ef o’i gartref yn Aberdâr trwy ysgol farchogaeth fyd-enwog i ganolfan geffylau yn Swydd Buckingham lle mae newydd gael ei ddyrchafu’n brif hyfforddwr.

Cafodd Diploma Cenedlaethol BTEC mewn rheoli ceffylau gydag anrhydedd triphlyg a thystysgrif hyfforddwr cynorthwyol Cymdeithas Geffylau Prydain ar Gampws Pencoed Coleg Penybont.
Ymunodd â Chanolfan Geffylau Shardeloes Farm, Amersham lle rhedodd yr iard hydrotherapi cyn iddo gael ei ddyrchafu’n brif hyfforddwr ym mis Chwefror. Bu rhaid iddo aros nes iddo droi’n 22 llynedd i wneud arholiad Marchogaeth Uwch BHS y llwyddodd ynddo am y tro cyntaf a bydd yn dod yn un o’r hyfforddwyr cymwys ieuengaf yn y wlad os bydd yn pasio arholiadau Hyfforddi terfynol BHS fis hwn.

“Fy nghyngor i unrhyw un sy’n gadael yr ysgol ac sy’n dewis gyrfa yw eu bod yn gwneud rhywbeth maen nhw’n caru ei wneud. Dydw i byth yn teimlo fy mod i’n mynd i’r gwaith. Mae’n fwy o ffordd o fyw ac yn angerdd.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr