Mitchell Rees

Mitchell Rees

Roedd Mitchell yn torri cwys newydd wrth astudio yn y maes addysg uwch a mentro i’r byd marchogaeth. Yn hytrach na dilyn llwybr Safon Uwch, canolbwyntiodd ar addysg alwedigaethol, gan astudio am gymwysterau marchogaeth ar lefelau addysg bellach ac addysg uwch. Ar ôl astudio am Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheoli Ceffylau, symudodd Mitchell i ddilyn HND mewn Astudiaethau Ceffylau yn 2013-2015, gan gyflawni teilyngdod.

“Drwy ddilyn addysg alwedigaethol, fe wellais fy sgiliau a dylanwadodd hynny ar fy ngallu i gael swydd. Mae fy ngwybodaeth theoretig, sy’n cyd-fynd â fy sgiliau ymarferol, wedi gwneud argraff ar gyflogwyr yn y diwydiant.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr