06.04.19 mh VQ Awards Nia Jones 4

Nia Jones

Mae Nia Jones yn llais brwd dros fenywod yn y maes adeiladu a pheirianneg, a hithau’n arwain drwy esiampl. Dim ond tri o bobl sy’n astudio Prentisiaeth HNC Lefel 4 mewn Rheoli Prosiectau gydag Arup, y cwmni peirianneg anferth. Nia yw un o’r rheini, merch sy’n astudio ym Mhrifysgol Met Caerdydd wrth weithio fel aelod hollbwysig o’r tîm sy’n rheoli cynllun gwerth miliynau o bunnoedd i wella’r rheilffyrdd ledled Cymru.

Mae hon yn enghraifft ddelfrydol o sut y gall menywod gael effaith ar y diwydiant adeiladu a pheirianneg – a chyflawnwyd hyn i gyd trwy gyfleoedd a ddarparwyd drwy gymwysterau galwedigaethol.

“Fe fydda’ i’n defnyddio fy ngwaith, fy nghydweithwyr a fy nghleientiaid yn ysbrydoliaeth i ragori yn fy ngyrfa. Fe alla’ i ddangos y gall menywod lwyddo yn y diwydiant adeiladu a pheirianneg – ac mae hyn i gyd wedi’i gyflawni drwy gymwysterau galwedigaethol.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr