nick rudge 003 (Large)-small

Nick Rudge

Mae’r cogydd ifanc llwyddiannus o Gymru, Nick Rudge, yn gwneud cryn enw iddo’i hun ym mwyty enwog y Fat Duck yn Bray.

Cafodd swydd ym mwyty Heston Blumenthal sydd â thair seren Michelin yn 2014, yn syth ar ôl gadael coleg, yn dilyn lleoliad gwaith llwyddiannus.

Bu ei hyfforddiant yn sylfaen dda iddo oherwydd mae eisoes wedi’i ddyrchafu o fod yn commis chef i fod yn chef de partie yn y Fat Duck. Yn ddiweddar, roedd yn rhan o’r tîm a agorodd fwyty gwib y Fat Duck ym Melbourne, Awstralia.

“Mae’r cymwysterau galwedigaethol a enillais yng Ngholeg Llandrillo wedi bod o help mawr iawn i mi ac roedd y tiwtoriaid yno yn ysbrydoliaeth fawr. Cyn mynd i’r coleg, doeddwn i ddim yn gwybod beth roeddwn i am ei wneud ond roeddwn i’n mwynhau coginio. Cogyddion oedd fy nau daid ac felly mae’n rhaid bod coginio yn y gwaed.”
Nick Rudge

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr